ව්‍යාපාරික

බ්‍රිතාන්‍යයේ ද බෑන්කර් (The Banker) සඟරාව නිකුත් කළ වර්ගීකරණට අනුව නැවතත් ලංකා බැංකුව ලොව හොඳම බැංකු…
ගම්පහ ඉඩම් ඉල්ලුම වැඩිම ප්‍රදේශයෙන් හොඳම ඉඩමක් ගැනීමේ අගනා අවස්ථාවක් බ්ලූ මවුන්ටන් සමාගමෙන් ඔබට දැන් හිමිවී…
මෙරට බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ^NBFI& ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛයකු වන සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ^CDB& 2015/16…
මෙරට සංචාරක සහ සත්කාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛත ම අධ්‍යාපන ආයතනයවන ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ…
බිම් කොටස් 25 කින් සමන්විත මීපේ ‘Aventino’ බ්ලූ මවුන්ටන් පිරිනමන තවත් අගනා ඉඩම් ව්‍යපෘතියකි. හයිලෙවල් මාර්ගයට…
සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB), කාබන් පිය සටහන අවම කිරීම වෙනුවෙන් ISO 14064-1:2006 සහතික ලත්…
Page 7 of 26

Additional Info

මෙම පුවත පිළිබඳව යම් පාර්ශවයකට අගතියක් සිදුවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්  ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති බව අප පිළිගනිමු. ඒ අනුව ඔබගේ ප්‍රතිචාරය [email protected] වෙත යොමු කරන්න

Top