සයිබර් පවුර

සෙවණැලි අවදි නොම වන බස් හෝල්ට් කොණේටියුෂන් පන්තියක අන්තිම බංකු තුනේකෙල්ලන් සමඟ කොල්ලන් මල් කඩනු පෙනේකෙල්ලෙක්…
සේකර ගේ නිර්මාණයක් මුලින්ම කියවූයේ පෙළ පොතකිනි.ඒ "රත්නදීප ජන්මභූමි"ය.එහෙත් වඩා දේශප්‍රේමී හැගුම් දැන වූ කවියක් පසු…
අප්‍රියෙල් අහස ඉඹපිපිරිලා කැබලිවෙමිවෙසක් හුළඟක ඇලීතැන නොතැන විසිර යමිනිකිණි හිරු අබිමුවෙහිඋණුව දියවී ගලමිදුරුත්තේ හීතලට නිවී යළි…
දුහුල් මීදුම් ඇතිරිලිඅස්සේ හැංගෙමින්සෞම්‍ය දුරුතු හිමිදිරියක සරසවි උයන කොනේහරිත තණ පිණි බිඳුවලින්දෙපා දෙව්වා තරඟයට ඔබට මතකද…
දයාබර ඉන්දිරා,   දෙව්ලොව සිට ඔබ  සිනාසෙන බව දනිමි
Page 6 of 81
Top