සයිබර් පවුර

සොහොන් පල ඇති නිශ්චලත්වයඅඩක් අවසග ගත වෙලෙන විටමෞනවෘතය සමාදන් වීසාමයේ බිජුවට රකින්නිය
ජාලියට ක්‍රිෂ්ණාට මොනවාද  කියන්නේ හාල් ඇටයක් නැතිව හිස් වළං  අඬන්නේ කුසට අහරක් කෙලෙස මං තනිව    …
සීතල සඳැල්ලක් මතඋඩුබැලිව වැතිරමහ වලහාට ඉහලින්දිලුනු හත් තරු පොකුරහැමදාම අපි ගැන්නේඑකක් අඩුවෙන්නට
උයන්පල්ලා කී දේ නාසනරතු රෝස පඳුර තමන්ටම වතුර වක්කරන
නීරස උදෑසන දෙසුමකදෙනෙතගින් වෑහෙද්දි නිදිමතඅත කොනිත්තා මිටිකලපෙපර්මින්ට් පෙත්තක සුවඳ
කළු ගල් පොත්තක බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින් ලියවුණු දිගම දිග සෙල් ලිපියකට වැඩියෙන් මල් පෙත්තක කුරුමිණි අකුරින්…
Page 10 of 81
Top