සයිබර් පවුර

ඔහු වගේ කෙනෙක් සිටියා ආකාසයේ ඉහළ කෙළවර අතින් ගෙන මධු බඳුනක්."ගෙදර යං" අයැදුවා මා. 'කා වෙනුවෙන්ද,කුමටද?'විමසුවා…
තරු ගනන කොයි තරම් වූවත් හෝටලේ වෙනසක් නැතී
වාත්තු කළ කිරිගරුඬ පිළිමයක්
"දමා අතහැර මතක විසිකරනුඹ සවස් කල සැඟවුනාදිනිසුරුට මා අත වැනුව මුත්අඳුර පමණක් හිමිවුණා ... නොලද කල්…
විදෙන මල් යහන් සුසිනිදු සේල අතුරුවාහැදු රන් දෙවොල පුදසුන පිදුන රෑ දිවාබිඳුන ප්‍රේමයේ කැබිලිති පිණිදියෙන් දොවාපිරිමදිමි…
පදික වේදිකාවේවිලියොං මාමාගේ පත්තර ලෑල්ලෙන්ඇසුනි දුක්මුසු කෙඳිරිල්ලක්සවන් යොමු කළෙමිඒ හඬ දෙසට.......
Page 2 of 81
Top