නෙළුම් යාය

පුංකුඩුතිව් හි විත්‍යා ද අද වන විට අතීතයට එක් වී අවසන්ය. දහ අට හැවිරිදි යෞවනිය තිඹිරි…
පන්සලක දායකයකු වන එකත් ලේසි වැඩක් නො වේ. අපේ පැත්තේ පන්සල් දායකයකු කී කරුණක් වන්නේ අද…

හීගඩු

හීන් ඇලේ හීතල දියෙන් හේදූ ඔද්දල් හිත එල්ලුවෙමි දෙවැටේ....
අපේ ගමේ අය නම් බ්‍රන්ත කියලා අපි හඳුන්නන්නේ  අහන් ඉන්න ආස හිතෙන ආතල් සීන්ස් වලටනේ ..…
"ටිකක් දුරින් නෑයො වෙච්චි ඒ ලස්සන ගෑණ්ළමය දිහා මගේ අවධානය යොමු වුනේම නැති තරම්. පැහැයෙන් රතු…
දම් පැහැති ස්වප්න සුණු අහුරක් සීරුවට අහුලා - ඕතම සුළං මැද වියළා - පෙමින් අසුරා පෙම්…
Page 5 of 76
Top