නෙළුම් යාය

නාලද  පන්සිල් ගත්තේ ? පන්සිල් අරන්ද නෑවේ ?
පූටින් විසින් සිරියානු ප්‍රශ්නයට අත  දැමුවේ  සෝවියට් දේශය කාලයේ සිට පවත්වාගෙන  පැමිණි  ටර්ටුස් වරාය ආශ්‍රිත යුධ…
අරාබි වසන්තය ගැන බොහෝ දේ කීමට මගේ අදහසක් නැතත් පටන්ගත්තේ කෙසේද යන්න  සඳහන් කල යුතුය.  එය…
(මන:කල්පිත ෆිල්ම් ස්ක්‍රිප්ට් එකක්) 
රටතුළ මතුවී තිබෙන විවිධ ප්‍රශ්න පිළිබඳව සිය මතය කුමක්දැයි විමසීම සඳහා පසුගිය දිනක, අපි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්…
පුංචි අයත් එක්කම කාලයක් වැඩ කල නිසාම ලියන්න හිතුනා පුංචි අයට බලන්න, කියවන්න දෙන්න පුලුවන් දේවල්…
Page 6 of 76
Top