නෙළුම් යාය

ළඟකදී හදිස්සියේ ලංකාවට ගිය අවස්ථාවේ බස් දඩ ව්‍යාපාරය අත් විඳීම මෙන්ම තවත් රැල්ලක් ගැනද දැන ගැනීමට…
1962 පෙබරවාරි 20 වැනිදා අභ්‍යවකාශගතවූ පලමු ගගනගාමියා වීවේ භාග්‍යය ලැබුවේ ජෝන් ග්ලෙන් විසිනි. මිනිසෙකු අභ්‍යවකාශයට යැවීමට…
අයියෝ ජයසුමන අයියෝ ජයසුමනඇදගෙන නාන පජ පජ ජයසුමනනාථත් එක්ක බුදියන රජරට සුමනමොන කල යාද උඹෙ සිසුනට…
රස්සාවට කරන්නෙත් ආරක්ෂාව ගැන බලන එක උනාට 'ජාතික ආරක්ෂාව' ගැන නම් ඒ හැටි හොයන්න මේ දවස්වල…
හැටියට ලු ඇගෙ රිස්ස  කොන්ත නෝනගෙ පස්ස එපා නම් 'ගහ' 'බොස්'ට ගෝලයිනි කිම කැස්ස ?   …
කුමන හෝ හේතුවකට ලංකාවට යන මට බස්වලට පහර දෙනවා  දකින්නට ලැබෙන්නේ ඇයිද නොදනිමි. අවසාන වතාවේදී එසේ…
Page 10 of 76
Top