පරිසර

දේදුන්නේ පාට හතකිපාට හතම නෙත් පිනවයිවිනිවිද යන හිරු රැස්වලදේදුන්නේ පාට හතම..
ජෛව විවිධත්වය හා ලංකාවට ආවේනික ශාක සහ සත්ව වර්ගයන් බහුලව ඇති වැසිවනාන්තරයක් ලෙස ලෝක ප්‍රසිද්ධ  සිංහරාජ…
එළවඑ පලතුරු වගාවට මුල් තැන දි තිබූ කල්පිටියේ ගොවීන් එයින් ඈත් වෙමින්, ඉද්ද මල් වගාවට නැඹුරු…
යුධසමයේ යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මඩකලපුව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ ජනතාව අදවන විට ඉවතලන කුණු නිසා තවත් පීඩාවකට පත්වී…
මහනුවර - වත්තේගම මාර්ගයේ මඩවල නගරය හරහා මහවැලි ගඟ දක්වා ගලා බසින බලතොට ඔයට කැළි කසල…
වසර දහස් ගණනක් පුරා පඹුරුගස්වැව බිම සාරවත් කරමින් ගලා ගිය යාන් ඔය ගං කොමලිය තව ටික…
Page 5 of 12

Additional Info

මෙම පුවත පිළිබඳව යම් පාර්ශවයකට අගතියක් සිදුවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්  ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති බව අප පිළිගනිමු. ඒ අනුව ඔබගේ ප්‍රතිචාරය [email protected] වෙත යොමු කරන්න

Top