සාමාන්‍ය

ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු මේ දක්වා ඉටු නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් සමාජවාදී තරුණ සංගමය සංවිධාන…
මහවැලි සී කලාපයේ ගොවියන් විසින් නෙළා ගන්නා ලද සිය අස්වැන්නේ ප්රිථම කොටස ශ්රිල දන්තධාතූන් වහන්සේ වෙත…
මහාමාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේ දී වත්මන් ආණ්ඩුව පෙර පැවති ආණ්ඩුවටත් වඩා අන්ත දූෂිත අන්දමින්…
නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව, සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ඈවර කරන තෙක් එම සමාග‍මේ ගොඩබිම ආරක්ෂකයන්ගේ රැකියා…
චෝදනා සමාන වුවත් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක නොවන නීතිය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම…
විදේශ ඇමැති ධුරයෙන් මංගල සමරවීර මහතාව ඉවත් කළ යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙනුවෙන් කරුණු දක්වන ආචාර්ය…
Page 4 of 639

Additional Info

මෙම පුවත පිළිබඳව යම් පාර්ශවයකට අගතියක් සිදුවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්  ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබට අයිතියක් ඇති බව අප පිළිගනිමු. ඒ අනුව ඔබගේ ප්‍රතිචාරය [email protected] වෙත යොමු කරන්න

Top