මට හමු වූ හොඳම මුදල් ඇමති අලි සබ්‍රි – මහ බැංකු අධිපති කියයි

‘මට හම්බවෙච්ච හොඳම මුදල් ඇමති තමයි අලි සබ්‍රි’ මෙසේ පවසන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතායි. සිය සමීපතමයන් පිරිසක් සමග ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ.