1150 x 80 px
මල් රහස් ... - නයනසේන වන්නිනායක

මලකටත්
තියෙන්නට පුළුවන් රහස්
ගසට හෝ
තවත් මලකට නොකියන.
නන්නාඳුනන නමුදු
බමරෙකුට විතරක් කියන.

 

බමරුන්ටත්
තියෙන්න පුළුවන් රහස්
වෙන මල් රහස් අසනමුදු
වෙන බමරුනට ද කියන
තවත් මලකට නොකියන.

Top