සිව් මංසල කලා සංග්‍රහය

සීතල උඳුවප් මස එළැඹි පස් දවසක් ඉකුත්ව ගොසිනි.
කියුබන් විප්ලවීය නායකයා, ෆිඩෙල් කැස්ත්‍රෝ (90) ඊයේ උදෑසන මිය ගිය පුවත හවානා ජාතික ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රකාශ…
මුල්ම කතානාද චිත්‍රපටිය විදියට 1947 ජනවාරි 21 තිරගත වුණ ‘කඩවුණු පොරොන්දුව’ චිත්‍රපටියේ ඉඳලා 2016 අවුරුද්දෙ මේ…
කලින් පරිවර්තනය කළ ලොලිටා කෘතිය නැවතත් මුද්‍රණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් පැරණි පරිවර්තනයේ අත්වැරදුණු තැන් සංස්කරණය…
(විමල් කුමාරද කෝස්‌තාගේ මරණය ගැන තැබූ භවාත්මක සටහනක්‌)

1989 කතාවක්! Featured

ඒ  අදුරු  යුගයේ දෙමාපියන් හදිසි නොවීම නිසාදො ඒ අදුර මා ඇසට හසු නොවීය.. එහෙත් මා ලීවේ…
Page 5 of 42
Top