සිව් මංසල කලා සංග්‍රහය

ඉතින්සහෝදරවරුනේ... සාහිත්‍යයේ උස්මැදුරු වෙතින් ඔහු ගේ කවියේ විශිෂ්ටත්වයට තරම් වන පිළිගැනීමක් නොලැබුව ද, කුඩා කාව්‍ය සමාජය…
පණ්ඩිත් අමරදේවයන් පිළිබඳව කලකට ඉහතදී බන්දුල නානායක්කාරවසම් මහතා විසින් බීබීසී සංදේශය වෙනුවෙන් සම්පාදනය කරනු ලැබූ  ‘ඉර…
ශාලාව ඇතුලෙ වේදිකාවල රංගගත කරණ නාට්‍යම වෙනස් විදියකට වෙනස් රංග භූමියක් වටේ වාඩිවෙලා බලන්න ඔබ කැමතිද…
පණ්ඩිත අමරදේවයන්ගේ වියෝව දැනගන්නා විට ලංකාවේ නොසිටි උමාරියා ඇගේ ශෝකය පලකිරීමට අපුරු ක්‍රමයක් භාවිත කළාය.
අමරදේවයන් නික්ම ගොසිනි. බොහෝ අය ඔහු පිළිබඳව එක් එක් අයුරින් සටහන් තබා තිබිණි. අමරදේවයන් සප්ත ස්වරයෙන්…
‘අඩසඳ බැසගෙන යන සඳසීතල අඳුරු රැයකරෑහි හඬන රැව් අතරින්එතකොට ඒ ගී රාවයහීන් හඬින් මට ඇසේවි....’
Page 7 of 42
Top